Afdrukken

Wij vinden het belangrijk dat hondeneigenaren een opvoedingscursus met hun hond volgen bij een gekwalificeerde instructeur. Dankzij het keurmerk Kynologisch Instructeur kan een kynologisch instructeur benoemd door de Raad van Beheer zich onderscheiden van andere (ongeschoolde) instructeurs. Het keurmerk Kynologisch Instructeur is een landelijk keurmerk. Iedere instructeur die voldoet aan de voorwaarden kan zich laten registreren, onafhankelijk waar men les geeft.

Een trainer moet veel in huis hebben om op een goede manier les te kunnen geven. Actuele kennis over trainingsmethodes, gedrag en leerprincipes, rassenleer en medische basiskennis over honden zijn van essentieel belang. En omdat er les gegeven wordt aan een groep mensen spelen ook didactische en communicatieve vaardigheden een grote rol. Onze trainers worden hier in eerste instantie voor opgeleid, maar volgen daarna ook regelmatig bijscholingscursussen zodat ze op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten op hondengebied.