Let op dat je rekening houdt met de opzegtermijn! Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 december van enig jaar plaatsvinden. De opzegging dient door onze vereniging voor deze datum te zijn ontvangen*. Opzeggingen welke te laat bij ons binnen komen worden in behandeling genomen voor het opvolgende jaar. Het te laat opzeggen heeft tot gevolg dat het lidmaatschapsgeld verschuldigd blijft.

Om je opzegging digitaal te regelen ga je naar dit formulier.

* Bij schriftelijke opzeggingen hanteren wij de datum poststempel. Bij digitale opzegging de datum van verzending van het bericht, welke ook is opgenomen op het bevestigingsbericht.