Meer weten? Neem contact met ons op of lees meer in onze sectie veelgestelde vragen!  Inschrijven voor de puppy cursus? Klik HIER

Slide Background

Vragen over onze cursussen of lid worden?
Neem snel contact op met onze vrijwilligers.

Slide Background

Op de hoogte blijven van al het nieuws?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief .

cursus agilityAgility (behendigheid) is een sport die ooit als spel met hoge plezierfactor voor zowel begeleider als hond begonnen is. Het hoge “fun”-gehalte van deze sport is voor iedereen, die wel eens een wedstrijd gezien heeft, glashelder.

In de agility wordt de hond geacht om op aanwijzingen van de begeleider in een bepaalde volgorde een aantal hindernissen / toestellen te nemen. Dit dient het liefst foutloos te gebeuren en in een zo hoog mogelijk tempo. Een getrainde hond is hier volgaarne toe bereid en het is de begeleider, in het vervolg handler genoemd, die alles in goede banen dient te leiden. Hij / zij dient het parcours (= de hindernissen in de juiste volgorde) te verkennen en hierbij:

  • De looplijnen van de hond in te schatten.
  • De eigen looplijnen zo te kiezen dat hij/zij op elk moment contact kan houden met de hond, zonder de hond daarbij te remmen of te hinderen.
  • De valkuilen en moeilijke punten in het parcours te ontdekken en daarvoor passende oplossingen te bedenken.

Vervolgens dient de handler de hond op een correcte wijze over het parcours te loodsen met zowel verbale als non-verbale (lichaamstaal) commando's, ook al bouwt de hond een voorsprong op. De positie die de handler inneemt ten opzichte van de hond is daarbij steeds van cruciaal belang. Dit alles vergt veel van de timing van de handler. De hond moet qua bouw geschikt zijn en zowel de handler als de hond moeten een goede gezondheid en conditie hebben bij agility. Sociaal gedrag van hond naar mensen en andere honden is vereist.  

Binnen de agility  worden verreweg de meeste wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer. In de agility wedstrijdsport kent men een indeling in een aantal klassen A, B1, B2 (alleen voor Large), C en Veteranen, waarbij in de A-klasse de nieuwkomers lopen en de C-klasse de top van Nederland herbergt. Bovendien worden binnen elke klasse de honden ingedeeld in 3 hoogtes: Small, Medium en Large. De diverse hoogtes worden strikt gescheiden gehouden, we kennen dus een NK Small, NK Midi, NK Large.

Om wedstrijden te kunnen lopen dient er eerst een hondenlogboek aangevraagd te worden; vervolgens kan dan een licentie aangevraagd worden bij de Raad van Beheer en/of de FHN. De agility heeft als wedstrijdsport de afgelopen jaren een grote groei laten zien qua deelnemersaantallen en qua niveau.

Bij de KC Culemborg bestaat het grootste contingent agilityhonden uit grote honden (Large: schouderhoogte > 43 cm), deze trainen apart van de kleinere honden (Small: schouderhoogte <35 en Medium: schouderhoogte <43 cm).

De lessen

De eerste 3 weken van het seizoen wordt door de trainer(s) beoordeeld of de hond zich sociaal gedraagt naar zowel mensen als andere honden. Indien dit naar het oordeel van de trainer(s) onvoldoende is (de hond moet ook los kunnen werken) dient de combinatie met de cursus te stoppen. Om iedereen in de gelegenheid te stellen het eens te proberen met agility kun je met elk van de trainers die agility-les geven een afspraak maken voor een proeflesje.

 
Bezoekadres: Middelcoopstraat 71 CULEMBORG
Postadres: Postbus 460, 4100 AL CULEMBORG
Telefoon kantine (uitsluitend voor afmeldingen): 0345-531034
Kamer van Koophandel: 40156134
Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied