Het bestuur van KC Culemborg e.o. nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene ledenvergadering 2017 te houden op zaterdag 7 juli. Aanvang 10.00 uur in het clubgebouw van KC Culemborg, gelegen aan sportpark Terweijde. 

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering 2017
4. Jaarverslag over het jaar 2016
5. Financiƫn
6. Bestuursverkiezing
7. Rondvraag
8. Sluiting